နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
High power outdoor LED street light 100w 120w 150w 200w 240w 300w 360w led light street light for project
High power outdoor LED street light 100w 120w 150w 200w 240w 300w 360w led light street light for project
High power outdoor LED street light 100w 120w 150w 200w 240w 300w 360w led light street light for project
High power outdoor LED street light 100w 120w 150w 200w 240w 300w 360w led light street light for project
High power outdoor LED street light 100w 120w 150w 200w 240w 300w 360w led light street light for project
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် ယခုတုံ့ပြန်ချက်

LED ဆိုလာလမ်းမီး

ပစ္စည်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 100နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 120နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 150နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 200နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 240နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 300နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 360နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 100-305နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 120-160နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 3000-6500နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး 120နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး -30နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လမ်းမီး နှစ်စင်းစလုံး
Installation diameter φ60mm standard
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။ အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။ အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။ အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။
Protection against electric shock grade class 2
IK grade IK09
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။ IP65
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။ >0.95

Lamp Details & Product Performance

Product Structure

● Whole lamp body is aluminum alloy material,

● Impact-resistant, pure polyester electrostatic spray coating, corrosion-resistant Wide voltage AC100-277V

● High power LED chips, high quality ,super brightness, high efficiency and long lifespan.

● LED Module, and drive can replace individually.

● Cover opening power-off protection, safety and reliable .

● Adjustable sleeves, two install way, meet different install request .

● All screws are 304 stainless steel material

● The design is simple and fashionable, integrating with the modern urban environment

● The integrated design achieves strong structure, light weight, easy installation, disassembly and replacement

● Green environment protection light source, low temperature and no harmful ultraviolet rays;

● The integrated design is beneficial to the heat dissipation of the lamp,and the accumulated dust can be easily taken away by wind or rain

● Modular pluggable design ,easy to tool maintenance;

● Provide professional visual comfort and safety lighting products ;

● Widely applicable to any outdoor lighting places such as roads,ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်

Installation Ways

Light Distribution Curve

Mounting Height Advice

ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့် 100% ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်: 2008 ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်&ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့် 15 ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်.
ကုန်ကျစရိတ်ရှုထောင့်, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 4 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ .
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 4 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။:
1. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
2. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
3. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
4. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
       
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။.
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 5-7 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 1-2 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, 10ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။ 4-6 ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။.
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။. ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။:
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။. သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။: အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ 1-3 သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။. သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။?
အလင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။:
ထုတ်ကုန်တိုင်းက သွားမယ်။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။ 0.2%.
သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။. သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။, သင့်လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသိပေးပါ။.

သင့်စာကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပို့ပါ:
အခုဆိုရင်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်

ကုန်ပစ္စည်းထောက်ခံချက်

အခုဆိုရင်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်